PRODUCTEN

Meldkamerbeheer

Aangeboden wordt het beheren van parkeergarages/-terreinen of vrachtwagenparkings vanuit een centrale meldkamer. Dit beheer omvat het actief beheren van deze objecten waarbij naast oproepen ook een actieve bewaking van het object, de inventaris en het parkeerproces mag worden verwacht.

De geldende prijsstelling beperkt zich tot het beheren vanuit de meldkamer (personeel en middelen). De bijkomende kosten (koppeling/aansluiting van het object, aanleg en gebruik van lijnverbindingen en uitgebreide rapportagemogelijkheden) zijn niet in deze prijs opgenomen. Het betreft hier nader overeen te komen maatwerkoplossingen.

GARAGE/TERREIN
Uitgangspunten bij de prijsstelling zijn:
• Beheer tijdens overeengekomen tijdvensters
• Beantwoorden alle oproepen
• Actief beheer camerabeelden en alarmen
• Doormelding alarmen en onregelmatigheden naar opvolgende dienst

VRACHTWAGENPARKING
Uitgangspunten bij de prijsstelling zijn:
• 24/7 beheer
• Beheer alle oproepen en in-/uitlatingen op LABEL level 4
• Beheer camerabeelden en alarmen
• Doormelding alarmen en onregelmatigheden naar opvolgende dienst