Informatie

Via de hieronder geplaatste link treft u een afschrift aan van de akte van oprichting van de Coöperatie:  

Akte van oprichting

De volgende link presenteert aan u het meest recente uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel:

Handelsregister K.v.K. 67.720.676

Tenslotte wordt het actuele ledenregister aan u gepresenteerd:

  • Parkeer Beheer Roosendaal BV
  • Parkeerbeheer Bergen op Zoom BV
  • Gemeente Sluis
  • Gemeente Etten-Leur 

Meer informatie?

Heeft u interesse in een van onze producten? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Producten

Kies het product dat voor u van toepassing is.

Parkeercontrole

Het verrichten van parkeercontrole diensten volgens de Richtlijn Parkeercontrole (CROW Richtlijn 176) en de daarbij gestelde opleidingseisen.

Meldkamerbeheer

Aangeboden wordt het beheren van parkeergarages/-terreinen of vrachtwagenparkings vanuit een centrale meldkamer.

Beheer garages

Ten behoeve van het fysieke beheer van parkeergarages/-terreinen of vrachtwagenparkings wordt de personele inzet van medewerkers en management aangeboden. 

Scroll to Top