PRODUCTEN

Parkeercontrole


PARKEERCONTROLE


Het verrichten van parkeercontrole diensten volgens de Richtlijn Parkeercontrole (CROW Richtlijn 176) en de daarbij gestelde opleidingseisen. Het betreft fiscale controle, maar eveneens de inzet van BOA functionarissen t.b.v. controle op parkeerovertredingen (Wet Mulder). De prijsstelling van de dienstverlening omvat naast de personele inzet ook de inzet van middelen (exclusief het werken met de scanauto).